Monday, 27/09/2021 - 14:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Võ Hoàn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583821119
  • Email:
   vhhai@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Đình Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583822126
  • Email:
   ldthuan@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Hữu Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Ủy viên BTV Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02583816443
  • Email:
   dhquynh@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website