Monday, 27/09/2021 - 14:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Hà Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3827882
  • Email:
   hvthong@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3827882
  • Email:
   nttha@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3815282
  • Email:
   pthue@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Đăng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3827882
  • Email:
   tdvinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3815282
  • Email:
   ntxchinh@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website