Monday, 27/09/2021 - 14:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
 • Nguyễn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   ntho@khanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3824403
  • Email:
   hvtu@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đăng Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   ndtrinh@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3816017
  • Email:
   pttlinh@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Tổng hợp
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3824403
  • Email:
   ttthuong@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Tiên Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Xây dựng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   ptphuoc@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Đắc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Xây dựng
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   hdvinh@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thị Thục Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán BQL Dự án
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   bttdoan@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Nguyên Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán BQL Dự án
  • Điện thoại:
   CQ: (0258)3560758
  • Email:
   tnnhung@khanhhoa.edu.vn
Liên kết website