Monday, 27/09/2021 - 14:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Số tư liệu: 699/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 24-7-2015 Tệp đính kèm: 699/QD.pdf, Danh_sach.pdf
Ngày ban hành:
27/07/2015
Ngày hiệu lực:
27/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số tư liệu: 647/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 10-7-2014 Tệp đính kèm: 647/QD.pdf
Ngày ban hành:
30/09/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2011
Ngày hiệu lực:
28/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2011
Ngày hiệu lực:
14/01/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website